Letisko M.R.Štefánika Bratislava | BTS

Nové epidemiologické opatrenia na slovenských letiskách

Po otvorení hraníc nás budú čakať na letiskách nové epidemiologické opatrenia. Tie vydal pre oblasť civilného letectva Útvar verejného hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Opatrenia sú určené tak pre cestujúcich, ako aj pre letecký personál a samotných dopravcov. Medzi hlavné pravidlá patrí povinnosť mať prekryté ústa a nos v priestoroch letiska a tak…